top of page

Detailní průběh svatebního obřadu

Svatební obřad je vyvrcholením měsíců plných intenzivní práce. Je to ta hlavní a nejdůležitější část dne - odehrává se během ní ten zlomový okamžik, kde se ze svobodného páru stávají manželé. Se svými páry se na obřad připravujeme dopředu a říkáme si, co přesně se bude dít. Přijde mi, že pak z ženicha i nevěsty spadne značná část nervozity. Chtěli byste i vy vědět, jak průběh svatebního obřadu vypadá?


Foto - Jana Hronská


Před obřadem

V rámci příprav na svatbu vždy požádám snoubence, aby mi sepsali jména hostů, kteří jdou ve svatebním v průvodu. Tento seznam velmi ocením během zkoušky obřadu, kterou vždy v dopoledních hodinách děláme se všemi důležitými aktéry obřadu - rodiči, svědky, družičkami a mládenci. Pokud chce nevěsta vidět ženicha v den svatby až u oltáře, na zkoušku jít nemusí. Většinou ji instruuji těsně před tím, než s tatínkem vyjde - a stačí to.


Průběh svatebního obřadu

Asi 15 minut před plánovaným začátkem obřadu vyzveme hosty, aby se přesunuli k místu obřadu. V tuto dobu by již na místě obřadu měla hrát hudba a já musím mít zkontrolováno, že nevěsta bude přichystaná včas. To abychom hosty nedrželi na jednom místě zbytečně dlouho. Ujistím se také, že oddávající má k dispozici občanské průkazy, prsteny a že je připraven.


Následně začneme hosty usazovat. Nejjednodušší je, pokud je k dispozici dostatečný počet židli pro usazení všech hostů. Klidně počítejte s několika židlemi navíc. Stává se totiž, že hosté mezi sebou nechají jedno volné místo, které je pak těžké obsadit. Pokud plánujete usadit pouze několik hostů, doporučuji židle označit jmenovkami. Hosté totiž v tomto případě bývají velmi skromní a myslí si, že místa jsou určena pro “důležitější” svatebčany. Může se pak stát, že několik židlí zůstane neobsazených. Což na fotkách nevypadá moc dobře.


Během těchto 15 minut před obřadem, kdy se hosté usazují, musí byt jedna z nás již u hostů, kteří mají jít ve slavnostním průvodu. Seřadíme je, ujistíme se, že je nevěsta nachystaná a jakmile jsou všichni připravení, dáme znamení kapele nebo DJ. Hudba začíná hrát a průvod vychází.


Seřazení svatebčanů do svatebního průvodu

Jak správně seřadit hosty do svatebního průvodu, je velmi ošemetná a nelehká otázka. Existuje totiž několik různých variant a je čistě na vás, pro jakou se rozhodnete. Roli hraje váš původ, vyznání nebo typ svatby.


Česká civilní a církevní svatba

V Česku platí jedno zlaté pravidlo etikety a to, že žena jde vždy po pravici muže. Od toho se také odvíjí tradiční rozdělení usazených hostů - ženichova rodina sedí vlevo, nevěstina vpravo. Místa nejblíže snoubencům zaujímají nejdůležitější členové rodiny, zpravidla tedy rodiče.

Jakmile matka doprovodí ženicha k oltáři, je usazena na krajní místo po levé straně. Vedle ní si pak sedá otec ženicha. Na druhou stranu pak usedá matka nevěsty a vedle ní vlevo otec nevěsty. Na nástup zpravidla volíme dvě skladby - jednu pro ženicha a ostatní svatebčany, druhou pro nevěstu s otcem.


Zahraniční svatba nebo svatba s cizincem

U zahraničních svateb se setkávám s opačným postavením mužů a žen. Ženy při nich přicházejí k oltáři po levici mužů a setrvávají na této straně v průběhu celého obřadu. Opačné je pak i usazení rodiny - rodina nevěsty sedí vlevo, rodina ženicha vpravo. Tato tradice prý pochází z dob středověku, kdy si ženich nechával volnou pravou ruku pro případ souboje s nepřítelem. Dalším vysvětlením také může být, že ženich chce mít svou nastávající blíže svému srdci.


Foto - Jana Hronská


Na svých zahraničních svatbách jsem se také setkala se zapojením malých dětí jako tzv. flower girls nebo ring bearers. Sice nikdy nevíte, jestli tříleté dítě přinese prsteny až k oltáři, ale roztomilé to rozhodně je.


Svatební průvod u zahraničních svateb může tedy vypadat takto:

Nevěsta tedy přichází k oltáři po levici svého otce. Jakmile se stane vdanou paní a otočí se čelem k hostům, voilà - nalézá se po pravici svého manžela, se kterým odchází od oltáře.


Židovská svatba

Židovská svatba má mnoho zvyklostí, které je ale třeba stejně jako u každé církevní svatby konzultovat s oddávajícím.

Před samotným obřadem se koná tzv. bedeken, při kterém je ženich za zpěvu a tance svatebčanů přiveden k nevěstě, které slavnostně zahalí tvář závojem. Po bedekenu následuje buď samotný obřad a nebo podepisování svatební smlouvy, tzv. ketuby. Tato smlouva je podepisována dvěma ženichovými svědky, někdy i ženichem, a obsahuje informace o tom, jak se má ženich ke své nastávající chovat. Je slibem manžela, že se o svou ženu vždy dobře postará a to i v případě rozvodu a nebo jeho smrti. Po podpisu ketuby následuje svatební obřad.


Foto - Our Human Stories

Svatební průvod u židovské svatby vypadá takto:


Židovský svatební obřad se koná pod svatebním baldachýnem, tzv. chupou, kde ženich čeká na nevěstu. Jakmile k němu nevěsta dorazí, sedmkrát ho obejde, a obřad začíná. Na závěr obřadu se ženich s nevěstou napijí vína a následně ženich sklenici rozbíjí - jako připomínku zboření chrámu v Jeruzalémě. Téměř ihned po obřadu se začíná zpívat a tancovat, přičemž nedílnou součástí je zvednutí novomanželů nad hlavy ostatních hostů. Musím uznat, že židovské svatby si mě svým neskrývaným veselím získaly.


Po obřadu

Na závěr obřadu vyzveme hosty, aby utvořili slavnostní špalír a přivítali tak novomanžele v manželském svazku. U civilních a symbolických svateb od oltáře odchází už zpravidla jen oni, tedy bez doprovodu svatebčanů. Po tomto aktu následují gratulace a také společné fotky. Místo pro gratulace vybíráme na místě společně s fotografem.


Jasně daná pravidla neexistují

Musím uznat, že zpracovávání tohoto článku mě ujistilo v tom, že svatební obřad může být jakýkoliv. Na svých svatbách jsem se setkala se všemi zmíněnými variantami a uvědomila jsem si, že každý pár a každá národnost má jiné svatební zvyklosti. A je to právě tato rozmanitost, která mě na svatbách moc baví.


Za zmínku stojí snad jen požadavky církevních oddávajících, kteří mohou být striktnější, než matrikářky.


Tip na závěr: Pokud si sestavujete harmonogram sami bez svatební koordinátorky, berte v potaz počet hostů. Divili byste se, jak velký rozdíl je, pokud gratuluje 50 nebo 100 hostů.


Comments


bottom of page